ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน K-Cyber Banking

การสร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน (สร้างครั้งแรกเท่านั้น)

การชำระเงิน