ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน K-Mobile Banking Plus

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เติมเงิน > เติมเงินอื่น

ขั้นตอนที่ 3

เลือก แจ๋ว วอลเล็ท > ระบุเบอร์มือถือ และจำนวนเงิน

ขั้นตอนที่ 4

ระบุบันทึกช่วยจำ และยืนยันรายการ