เติมเงินกระเป๋า Jaew Wallet ด้วยวิธีการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย

ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน KTB NetBank

ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน KTB ATM CARD

ขั้นตอนการเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย