ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน KTB NetBank Website

ข้อกำหนด
  • สามารถเติมเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
  • ผู้ใช้งานต้องสมัครบริการ KTB NetBank ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ User ID / Password เข้าสู่บริการสู่ KTB NetBank Website
  • ค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 10 บาท/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “จ่ายบิลอื่นๆ”

ขั้นตอนที่ 2

ระบุรหัสบริษัท “1180”

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “บริษัท เพย์สบาย จำกัด (1180)”

ขั้นตอนที่ 4

เลือก “บัญชีที่ใช้ชำระ” จากนั้นระบุ “หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงิน” แล้วระบุ “จำนวนเงิน”

ขั้นตอนที่ 5

ใส่รหัส TOP ที่ได้รับจากข้อความ SMS จากนั้นให้ตรวจสอบรายละเอียด แล้วกด “ยืนยัน” เพื่อจบขั้นตอนการเติมเงิน