ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน KTB NetBank Application

ข้อกำหนด
  • สามารถเติมเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
  • ผู้ใช้งานต้องสมัครบริการ KTB NetBank ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ User ID / Password ในการเข้าสู่บริการสู่ KTB NetBank Application
  • ค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 10 บาท/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “ชำระสินค้าและค่าบริการ” แล้วกดที่ “จ่ายบิลอื่นๆ”

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสัญลักษณ์ปุ่มแว่นขยายเพื่อค้นหา

ขั้นตอนที่ 3

ระบุรหัสบริษัท “1180” และกด “Search”

ขั้นตอนที่ 4

เลือก “บัญชีที่ใช้ชำระ” แล้วระบุ “หมายเลขที่ต้องการเติมเงิน” จากนั้นระบุ “จำนวนเงิน”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบและยืนยันรายการให้เรียบร้อย จากนั้นกด “ยืนยัน” เพื่อจบขั้นตอนการเติมเงิน