ขั้นตอนการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ข้อกำหนด
  • สามารถเติมเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
  • ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีและบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
  • ค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 10 บาท/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

หลังจากกดรหัสผ่าน เลือก”บริการอื่นๆ”

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ”

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “ระบุรหัสบริษัท”

ขั้นตอนที่ 4

เลือกประเภทบัญชี “ออมทรัพย์”

ขั้นตอนที่ 5

ระบุรหัสบริษัทเป็น “1180” จากนั้นใส่หมายเลข Jaew Wallet ที่ต้องการเติมเงิน และใส่จำนวนเงินที่ต้องการ แล้วกด “ถูกต้อง”

ขั้นตอนที่ 6

ยืนยันรายการของท่านด้วยการกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อจบขั้นตอนการเติมเงิน