ขั้นตอนการเติมเงินผ่านแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking

ข้อกำหนด
  • สามารถเติมได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง
  • ผู้ใช้งานต้องสมัครบริการ Internet Banking ธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้ User ID / Password เข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking
  • ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน 12 บาท/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

Log On เข้าระบบ หลังจากนั้นเลือกเมนู “ชำระเงิน” > เลือก “สินค้าและบริการ” สามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ

  1. เลือกแบบ “รายชื่อผู้รับชำระเงิน” แล้วเลือก “FSCUST”
  2. เลือกแบบ “ผู้ชำระเงินอื่น” แล้วระบุรหัสบริษัท (Service Code) “FSCUST”

ขั้นตอนที่ 2

ระบุ “จำนวนเงิน” ที่ต้องการชำระ แล้วกด “ต่อไป”

ขั้นตอนที่ 3

ระบบจะสรุปรายการ เพื่อยืนยันการชำระเงิน เลือก “ต้องการ” เพื่อยืนยันการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 4

ระบบจะแสดงหน้าจอ “ผลการทำรายการ”

รับ SMS และ Notification ยืนยันการทำรายการ เงินจะเข้าสู่กระเป๋า Jaew Wallet