ขั้นตอนการเติมเงินผ่าน Internet Banking ธนาคารกรุงเทพ

ขั้นตอนการเพิ่ม  Jaew Wallet เป็นผู้รับชำระเงิน สำหรับ iBanking (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

1. Log on เข้าสู่ระบบ Bualuang iBanking ที่ https://ibanking.bangkokbank.com

2. คลิกเลือก Tab ก“ชำระเงิน” จากนั้นคลิกเลือก “เพิ่มผู้รับชำระเงิน”

3. เลือกประเภทธุรกิจ “เติมเงิน/เติมเงินมือถือ” หรือ พิมพ์ “FSCUST ” ที่ช่องเพื่อค้นหา

4. คลิกเลือก “Jaew Wallet” จากนั้นระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1)

ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักที่ใช้งาน ล็อคอินเข้าสู่ Jaew Wallet จากนั้น คลิก “ขั้นตอนต่อไป” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับการเพิ่มผู้รับชำระ

5. กรอกรหัส “OTP” ที่ได้รับ และกดยืนยัน

(ในกรณีที่ไม่ได้รับรหัส OTP เนื่องจากลูกค้ายังไม่ได้เปิดใช้บริการรับรหัสทาง SMS (OTP) กรุณาติดต่อ บัวหลวงโฟน โทร.1333)

6. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการเพิ่มผู้รับชำระเงิน

เติมเงินผ่าน Internet Banking ธนาคารกรุงเทพ

ข้อกำหนด
  • สามารถเติมได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง
  • ผู้ใช้งานต้องสมัครบริการ Internet Banking ธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้ User ID / Password ในการเข้าใช้งาน
  • ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน 12 บาท/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

คลิกเลือกที่ Tab “ชำระเงิน” > เลือก “ผู้ชำระเงิน” > เลือก “บัญชีผู้ชำระเงิน” และทำการระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1 ) ด้วยเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ที่ใช้ล็อคอิน Jaew Wallet > ใส่ “จำนวนเงินที่ต้องการชำระ” จากนั้นคลิก “ขั้นตอนต่อไป”

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นคลิก “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 3

ระบบแสดงหน้าจอสรุปผลการชำระเงิน

หลังจากนั้น  รอรับ SMS และ Notification ยืนยันการทำรายการ  เงินเข้าสู่กระเป๋า Jaew Wallet