ขั้นตอนการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ

ข้อกำหนด
  • เติมได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง
  • ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีและบัตร ATM ธนาคารกรุงเทพ
  • ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน 12 บาท/ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มทำรายการหลังจากกดรหัสและเลือกภาษาแล้ว เลือก ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ/เติมเงิน Easy Pass /อื่นๆ

ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกรายการ ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ/เติมเงิน Easy Pass

ขั้นตอนที่ 3

เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการให้ตัดเงิน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน

ขั้นตอนที่ 4

เลือกประเภทบริการ จ่ายบิลมือถือ/เติมเงินมือถือ

ขั้นตอนที่ 5

เลือกบริการ ดีแทค

ขั้นตอนที่ 6

เลือกบริการ Jaew Wallet

ขั้นตอนที่ 7

ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการชำระเงิน แล้วกดถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 8

ระบุ จำนวนเงินที่ต้องการชำระ แล้วกดถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 9

เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎดังนี้