ขั้นตอนการผูกบัญชี และ เติมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อกำหนด
 • สามารถเติมได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท กรณีเปิดบัญชีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • ค่าธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท กรณีเปิดบัญชีนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

1. เข้าสู่ระบบ Jaew Wallet

2. กดสัญลักษณ์      เข้าเมนูเพื่อผูกบัญชี

3. เลือกเมนู บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

4. กด + เพิ่มบัญชีธนาคาร

5. เลือกธนาคารไทยพาณิชย์

6. ใส่รายละเอียดสำหรับผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

 • เลขบัตร ATM
 • รหัสบัตร ATM
 • เลขบัตรประชาชน
 • วันเกิด
 • กด Next

7. กด Accept ยอมรับเงื่อนไขของธนาคารไทยพาณิชย์

8. กด Yes เพื่อ Confirm ในการผูกบัญชี

9. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และกด Next เพื่อขอรหัส OTP

10. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ และกด OK

11. ผูกบัญชีกับกระเป๋า Jaew Wallet เรียบร้อย

วิธีเติมเงิน (Cash In จากบัญชี SCB)

 1. Log in Jaew Wallet เลือก Category กระเป๋า (แถบด้านล่าง)
 2. เลือก เติมเงิน
 3. เลือกธนาคารไทยพาณิชย์
 4. เลือกธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้ทำการผูกบัญชีไว้
 5. ใส่จำนวนเงินที่ต้อการเติมเงิน
 6. ตรวจสอบรายการ และใส่ PIN จากนั้นกดยืนยัน
 7. เติมเงินเรียบร้อย