แนะนำการใช้งาน

วิธีซื้อตั๋วหนัง SF ผ่าน Jaew Wallet

หลังจาก Login เข้าสู่ Jaew Wallet เข้าสู่เมนู ‘ไลฟ์สไตล์’ ทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีใช้ SF e-Ticket จาก Jaew wallet

หลังจาก Login เข้าสู่ Jaew Wallet เข้าสู่เมนู ‘ไลฟ์สไตล์’ ทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีซื้อคูปอง SF Combo Plus

หลังจาก Login เข้าสู่ Jaew Wallet เข้าสู่เมนู ‘ไลฟ์สไตล์’ ทำตามขั้นตอนดังนี้