เกมส์

วิธีการซื้อรหัสเติมเกมส์

  1. เข้าเมนู “เติมเงิน > เกมส์”
  2. เลือกเกมส์ที่ต้องการซื้อรหัสเติมเกมส์
  3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการซื้อรหัสเติมเกมส์ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการซือรหัสเติมเกมส์)
  4. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก สำหรับรับรหัสเติมเกมส์
  5. ใส่ PIN เป็นตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการทำรายการ
  6. แสดงรายละเอียดการทำรายการ สามารถบันทึกรายการเป็นรูปเก็บไว้ใน photo album ของเครื่อง
  7. รับ Serial หรือ PIN ซึ่งเป็นรหัสสำหรับเติมเกมส์
  8. จากนั้นนำ Serial หรือ PIN ดังกล่าวไปเติมตรงได้ที่เกมส์ได้ทันที

ตัวอย่างการซื้อรหัสเติมเกมส์

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน (Notification) ยืนยันการทำรายการซื้อรหัสเติมเกมส์

ตัวอย่างรายละเอียดประวัติการทำรายการซื้อรหัสเติมเกมส์

รายชื่อเกมส์ และดิจิตอลคอนเทนต์จาก MOL

ชื่อเกมส์

แพ็กเกจ ราคา (บาท) มูลค่าที่ได้รับในเกมส์
A Cash

A Cash 55

55 55

A Cash 89

89 89

A Cash 189

189 189

A Cash 245

245 245

A Cash 349

349 349

A Cash 450

450 450

A Cash 888

888 888
Battle.Net

Battle.Net 5 USD (175 THB)

175 5 USD

Battle.Net 10 USD (390 THB)

390 10 USD

Battle.Net 20 USD (780 THB)

780 20 USD
Cookies

Cookies 49

49 49

Cookies 149

149 149

Cookies 299

299 299

Cookies 399

399 399

Cookies 555

555 555

Cookies 999

999 999

Cookies 1499

1,499 1,499
Cubicard

Cubicard 50

50 50

Cubicard 200

200 200

Cubicard 500

500 500

Cubicard 1000

1,000 1,000
Ex Cash

Ex Cash 50

50 50

Ex Cash 90

90 90

Ex Cash 150

150 150

Ex Cash 300

300 300

Ex Cash 500

500 500

Ex Cash 1000

1,000 1,000
Facebook Game Card

Facebook Game Card 50

50 50

Facebook Game Card 100

100 100

Facebook Game Card 300

300 300

Facebook Game Card 500

500 500

Facebook Game Card 1000

1,000 1,000
G card

G card 50

50 50

G card 100

100 100

G card 300

300 300

G Card 500

500 500

G Card 1000

1,000 1,000
GameIndy

GameIndy 50

50 50

GameIndy 100

100 100

GameIndy 300

300 300

GameIndy 500

500 500

GameIndy 1000

1,000 1,000
Jam Card

Jam Card 50

50 50

Jam Card 100

100 100

Jam Card 300

300 300

Jam Card 500

500 500

Jam Card 1000

1,000 1,000
Line Prepaid Card

Line Prepaid Card 100

100 100

Line Prepaid Card 300

300 300

Line Prepaid Card 500

500 500
Mcoins Card

Mcoins Card 50

50 50

Mcoins Card 100

100 100

Mcoins Card 200

200 200

Mcoins Card 500

500 500

Mcoins Card 1000

1,000 1,000

Mcoins Card 2000

2,000 2,000
MOLPoint Card

MOLPoint Card 100

100 100

MOLPoint Card 300

300 300

MOLPoint Card 500

500 500

MOLPoint Card 1000

1,000 1,000

MOLPoint Card 2000

2,000 2,000

MOLPoint Card 3500

3,500 3,500

MOLPoint Card  5000

5,000 5,000
N Cash

N Cash 50

50 50

N Cash 100

100 100

N Cash 300

300 300

N Cash 500

500 500

N Cash 1000

1,000 1,000
PSN Plus

PSN Plus 3 Month 480

480 480

PSN Plus 12 Month 1250

1,250 1,250
PSN Prepaid

PSN Prepaid 750 THB

888 750 บาท

PSN Prepaid 2000 THB

2,320 2,000 บาท
Ran Card

Ran Card 50

50 50

Ran Card 100

100 100

Ran Card 300

300 300

Ran Card 500

500 500

Ran Card 1000

1,000 1,000
SNSPlus

SNSPlus 50

50 50

SNSPlus 100

100 100

SNSPlus 300

300 300

SNSPlus 500

500 500

SNSPlus 1000

1,000 1,000

SNSPlus 2000

2,000 2,000
Steam Wallet

Steam Wallet 75 THB

100 75 บาท

Steam Wallet 250 THB

333 250 บาท

Steam Wallet 750 THB

999 750 บาท

Steam Wallet 1500 THB

1,995 1,500 บาท
TOT Prepaid

TOT Prepaid 50

50 50

TOT Prepaid 100

100 100

TOT Prepaid 200

200 200

TOT Prepaid 300

300 300

TOT Prepaid 500

500 500

TOT Prepaid 1000

1,000 1,000
VPlay Gold

VPlay Gold 50

50 50

VPlay Gold 100

100 100

VPlay Gold 300

300 300

VPlay Gold 500

500 500

VPlay Gold 1000

1,000 1,000

บัตรเงินสด แพ็กเกจ ราคา (บาท) มูลค่าที่ได้รับ
True Money>

True Money 50>

50> 50>

True Money 90>

90> 90>

True Money 150>

150> 150>

True Money 300>

300> 300>

True Money 500>

500> 500>

True Money 1000>

1,000> 1,000

สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ https://th.mol.com/index.php