ขั้นตอนการเตือนชำระเงิน

1. เข้าสู่เมนูแจ้งเตือนชำระเงิน

2. ใส่จำนวนเงินและผู้ถูกเรียกชำระเงิน

3. เลื่อนเพื่อยืนยัน

4. ค้นหารายชื่อ

5. เลือกรายชื่อที่จะเรียกชำระเงิน

6. เลื่อนเพื่อยืนยัน

7. ทำรายการเรียบร้อย