ค่าธรรมเนียมการเติมเงินด้วยบาร์โค้ด

*กรณีลูกค้าชำระเงินที่จุดจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการหรือขอคืนเงินจากเคาน์เตอร์ที่ลูกค้าชำระเงินได้ หากต้องการแจ้งเรื่องขอคืนเงิน กรุณาแจ้งเรื่องให้บริษัท เพย์สบาย จำกัด ดำเนินการเท่านั้น ติดต่อ PAYSBUY Call Center ในเวลาทำการได้ที่ 02-1605463-5 อีเมล์ support@paysbuy.com